Meedenken? Meedoen!

Wat is nodig om goed, of zelfs het beste onderwijs mogelijk te maken? Voor welke uitdagingen staan scholen, leraren, leerlingen en ouders? Wat verwacht je als leerling van je school? Wat moeten we als schoolbestuur daarvoor doen?

Bij het nieuwe koersplan van Lucas Onderwijs willen we iedereen betrekken. Niet alleen directies, maar ook leerkrachten, ouders én leerlingen.

Dit is jouw kans om invloed uit te oefenen op de koers van Lucas Onderwijs, en daarmee op jouw dagelijk werk. Want het beste onderwijs maken we sámen!

Nieuws

Preview foto
Terugblik Koersdag 25 oktober 2017
09 nov 2017 - Op 25 oktober kwam de schoolleiding uit het po en vo weer bij elkaar. Deze keer om de door de themagroepen uitgewerkte hoofdlijnen bij de 5 zelfgekozen thema’s: Toekomstgericht Onderwijs, Toekomstgericht Personeelsbeleid, Passend Onderwijs, Doorlopende lijnen en Kindcentra en (be)Sturingsfilosofie te bespreken. Na een presentatie van Ingrid de Bonth, die ons het proces nog eens verduidelijkte, presenteerden de kapiteins in een korte pitch de hoofdlijnen per thema. Na een creatief intermezzo, waar wij met 150 leidinggevenden een tekenworkshop volgden van Inge de Fluiter, werden er in Breakoutsesies verhelderende vragen gesteld, verdieping op de hoofdlijnen aangebracht en good practices uit de scholen met elkaar gedeeld rondom de 5 thema’s. Ewald van Vliet sloot de avond af met een weergave van de gesprekken die hij had met schoolleiders en mooie verhalen uit de scholen die hij deze avond heeft gehoord. We kijken terug op inspirerende bijeenkomst. In maart komen we weer met alle leidinggevenden van Lucas Onderwijs bij elkaar om vanuit de hoofdlijnen een vertaalslag te maken naar de scholen en de schoolplannen.
Bekijk fotoalbum ›

Preview foto
Workshop Visual Thinking voor docenten Kunst
09 nov 2017 - Vooraf aan de koersdag op 25 oktober volgden vier kunstdocenten van ISW Lage Woerd, Hofstad Lyceum en het Edith Steincollege een workshop over Visual Thinking, zodat zij op de koersdag zelf tijdens de breakoutsessies de gesprekken visueel konden ondersteunen. Wij danken Annet Bijl, Martine de Soet, Martine Jalimsing en Conny de Jonge voor hun waardevolle bijdrage aan deze bijeenkomst!
Bekijk fotoalbum ›

Uitganspunten Koersdag 25 oktober 2017
24 okt 2017 - De uitgangspunten van de Koersbepaling Lucas Onderwijs 2018-2022 zijn:

  •  Geeft richting, geen absolute uitspraken
  • Geeft invulling aan Lucas als solidair verbond en draagt bij aan verbinding op alle niveaus
  • Redeneert vanuit de school als eenheid en gemeenschap
  • Geen ‘one size fits all’, maar diversiteit en maatwerk als startpunt
  • Koersbepaling leidt tot passende vertaling naar uitvoering (via schoolplannen/jaarplannen en informele netwerken)
  • We borgen het eigenaarschap op alle niveaus
  • We houden de koersbepaling levend (geen ‘papieren tijger’)
  • We houden de dagelijkse operatie op orde, met passende doorontwikkeling (bedrijfsvoering, huisvesting, informatiebeveiliging)

Download thema’s & context